O tłumaczeniach słów kilka…

Żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku niemiecki pisarz Friedrich von Gentz twierdził, że wielu trudności i nieporozumień można by uniknąć, a i wiele czasu oszczędzić, oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza. W dzisiejszych czasach, kiedy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym niejednokrotnie przychodzi nam posługiwać się dokumentami sporządzonymi w różnych językach, te słowa niewiele straciły na aktualności.

Pracuję jako tłumacz od ponad 15 lat, w tym 13 jako tłumacz przysięgły. Jest to zajęcie wymagające ciągłej pracy nad sobą i rozwijania swoich umiejętności, co czynię z niemałą radością.

Wykonuję tłumaczenia pisemne z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski, a także tłumaczenia ustne.

Więcej szczegółów, dotyczących poszczególnych rodzajów tłumaczeń znajdziecie Państwo w następujących działach:

Tłumaczenia poświadczone
Tłumaczenia zwykłe
Tłumaczenia rękopisów i dokumentów archiwalnych