„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem,  przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.”

 

Właśnie według takiej roty każdy tłumacz przysięgły składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie.
Jestem związana z tłumaczeniami od 2001 roku, w 2003 roku ukończyłam studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia rosyjska, a w 2005 roku złożyłam egzamin na tłumacza przysięgłego, uzyskując uprawnienia do wykonywania tego zawodu i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Posiadam certyfikat „Język rosyjski w biznesie” wydawany przez Izbę Przemysłowo-Handlową Federacji Rosyjskiej, ukończyłam także wiele innych kursów i szkoleń dla tłumaczy, m.in. z zakresu prawa i technik tłumaczenia.

 

Karolina Romanowska
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

 

Więcej informacji o wykonywanych przeze mnie tłumaczeniach znajdziecie Państwo w dziale „Oferta”.