Tłumaczenia niepoświadczone (zwykłe)
Nie zawsze konieczne jest sporządzenie tłumaczenia poświadczonego. Niejednokrotnie tłumaczenia wymagają teksty takie jak korespondencja handlowa, materiały prasowe, serwisy internetowe, materiały reklamowe, teksty popularnonaukowe, dokumenty firmowe.
Posiadam bogate doświadczenie w zakresie tłumaczenia takich tekstów, jak i tekstów prawnych i prawniczych, ekonomicznych, handlowych.
Wykonuję także tłumaczenia techniczne. Moje ulubione dziedziny to: transport kolejowy i energetyka, ale inne także nie są mi obce.

Poza tłumaczeniami świadczę także usługi polegające na prowadzeniu korespondencji firmowej w języku obcym, wyszukiwanie informacji w rosyjskojęzycznych źródłach, sporządzanie przeglądów prasy obcojęzycznej.

Dla tłumaczeń zwykłych za stronę obliczeniową uważa się 1500 znaków ze spacjami.
Ceny pozostałych usług ustalane są indywidualnie.