Tłumaczenie rękopisów i dokumentów archiwalnych

Wraz z udostępnieniem przez Archiwum Państwowe znacznej ilości dokumentów archiwalnych w serwisie internetowym Szukaj w archiwach prowadzenie poszukiwań genealogicznych stało się znacznie łatwiejsze, a w każdym razie szybsze. Często okazuje się jednak, że dokumenty wydobyte z zasobów Archiwum Państwowego są sporządzone w języku rosyjskim. Wynika to z faktu, że mniej więcej od połowy XIX w. do 1917 r. księgi metrykalne (księgi urodzeń, małżeństw, zgonów) na terenie zaboru rosyjskiego były spisywane w języku rosyjskim.

Jeśli prowadzicie Państwo poszukiwania genealogiczne, posiadacie Państwo uzyskane z zasobów Archiwum Państwowego dokumenty sporządzone w języku rosyjskim, lub znalezione w archiwum rodzinnym inne rękopisy sporządzone w języku rosyjskim i potrzebujecie ich tłumaczenia – trafiliście w odpowiednie miejsce.

Tłumaczenie takich dokumentów wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka, ale także umiejętności radzenia sobie z różnymi, czasem bardzo niewyraźnymi, charakterami pisma i utrudnieniami wynikającymi ze stanu dokumentów. Posiadam bogate doświadczenie z zakresie tłumaczenia takich dokumentów, które dzięki któremu radzę sobie nawet z nie najlepszej jakości kopiami dokumentów, i niewyraźnym charakterem pisma.

Przy tłumaczeniu dokumentów sprzed 1917 roku za stronę obliczeniową uważa się 1125 znaków ze spacjami. Cena ustalana jest zawsze indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentem.

Wykonuję również tłumaczenia poświadczone dokumentów archiwalnych do celów m.in. postępowań administracyjnych (sprostowanie imienia, nazwiska), jak i cywilnych (postępowanie spadkowe).

W razie dodatkowych pytań zachęcam do skorzystania z formularza kontaktowego

Zobacz także:

Tłumaczenia poświadczone
Tłumaczenia niepoświadczone (zwykłe)