Odpis aktu urodzenia to właściwie pierwszy dokument, jaki otrzymuje nowonarodzone dziecko. Zawiera on informacje dotyczące dziecka, jak i jego rodziców. Wydawany jest na podstawie aktu urodzenia czyli wpisu o urodzeniu w rejestrze stanu cywilnego. Akt urodzenia uważa się go za sporządzony z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu w rejestrze stanu cywilnego.

Odpis skrócony aktu urodzenia (potocznie: akt urodzenia lub świadectwo urodzenia) to odzwierciedlenie tylko obecnej treści aktu stanu cywilnego, w podstawowym zakresie. Odpis zupełny aktu urodzenia zawiera natomiast wszystkie dane – zarówno obecne w pełnym zakresie, jak i historyczne np. informacje dotyczące sprostowania aktu, zmiany imienia, nazwiska.

Chcesz zapytać o termin realizacji i koszt tłumaczenia aktu urodzenia z języka rosyjskiego?

 

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego poniżej:

 

Formularz zamówienia wyceny

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu (jego podanie nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić kontakt)

Rodzaj tłumaczenia
zwykłe poświadczone zwykłe lub poświadczone

Tryb realizacji tłumaczenia
tryb zwykły tryb przyspieszonyna dziś

Oczekiwany termin realizacji tłumaczenia
(zaznacz szczególnie, jeśli wybrałeś przyspieszony lub ekspresowy tryb realizacji tłumaczenia)

Treść wiadomości (dodatkowe pytania lub informacje dla tłumacza)

Wybierz i dołącz pliki załączników (formularz wymaga dodania przynajmniej 1 pliku)

Jeśli chcesz przesłać większą liczbę plików, lub pojedynczy plik jest większy niż 20MB - skorzystaj proszę z adresu poczty e-mail

Po potwierdzeniu zlecenia dokumenty dostarcz do biura
Murmańska 11/35 (pon.-pt. po ustaleniu z tłumaczem)ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 5 (pon.-pt. po ustaleniu z tłumaczem)Prześlę pocztą / kurierem / nie mam oryginału

Gotowe tłumaczenie odbiorę w biurze
Murmańska 11/35 (pon.-pt. po ustaleniu z tłumaczem)ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 5 (pon.-pt. po ustaleniu z tłumaczem)Proszę o wysłanie gotowego tłumaczenia pocztą / kurierem

Wszystko?