Wycena
Wycena tłumaczenia jest zawsze bezpłatna.
Informację na temat szacowanego kosztu tłumaczenia można uzyskać wysyłając dokument w formie elektronicznej w formacie MS Word, PDF, JPG lub TIF.
Wysyłając dokument do wyceny należy wskazać rodzaj tłumaczenia i oczekiwany termin jego wykonania.
W przypadku zapytań przesłanych w dni robocze, w godzinach pracy biura, wycena jest dokonywana tego samego dnia – w większości przypadków w ciągu 1 godziny, lub wysyłana jest wiadomość o przewidywanym terminie sporządzenia wyceny.
W celu zamówienia wyceny proszę skorzystać z zamieszonego obok formularza kontaktowego.

Zlecenie tłumaczenia
Tłumaczenie można zlecić wysyłając dokumenty drogą elektroniczną (w formacie MS Word, PDF, JPG lub TIF) lub dostarczyć je osobiście, najlepiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Tłumaczenie poświadczone dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, bez przedłożenia tłumaczowi oryginału, zostanie wykonane jako tłumaczenie kopii (poświadczenie zgodności tłumaczenia z kopią dokumentu). Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że niektóre urzędy i instytucje honorują wyłącznie tłumaczenia wykonane na podstawie oryginału.
Do dokonania poświadczenia zgodności tłumaczenia z oryginałem konieczne jest dostarczenie tłumaczowi oryginału tłumaczonego dokumentu – najpóźniej w dniu wydania tłumaczenia.
Wysłanie dokumentów do wyceny lub tłumaczenia faksem jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy z tłumaczem.
W celu zamówienia tłumaczenia proszę skorzystać z opcji dostępnych w zakładce „Kontakt ”.
Uwaga! Tłumaczenie należy uważać za przyjęte do wykonania przez tłumacza dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia i terminu wykonania. W przypadku potwierdzenia zlecenia w terminie dłuższym niż 24 godziny od uzyskania wyceny, pierwotnie proponowany termin realizacji zlecenia może nieznacznie ulec zmianie.

Odbiór tłumaczenia i sposób płatności
Płatności można dokonać przelewem, kartą lub gotówką.
W przypadku, jeśli dokumenty składane są do tłumaczenia w wersji elektronicznej wymagana jest przedpłata przelewem bankowym.
Sposób i termin płatności jest ustalany z klientem w momencie zlecania tłumaczenia.
Tłumaczenia zwykłe wysyłam drogą elektroniczną na wskazany przez zleceniodawcę adres e-mail. Na życzenie Zleceniodawcy możliwe jest także wysłanie tłumaczenia pocztą lub przesyłką kurierską w formie wydruku lub na nośniku elektronicznym. W takim przypadku to Klient wybiera firmę kurierską i pokrywa koszt przesyłki.
Tłumaczenie poświadczone zleceniodawca może odebrać osobiście lub wskazać adres, na który ma ono zostać przesłane. Tłumaczenia poświadczone wysyłane są listem priorytetowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. W takim przypadku to również Klient wybiera firmę kurierską i pokrywa koszt przesyłki.

  Formularz zamówienia wyceny

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu (jego podanie nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić kontakt)

  Rodzaj tłumaczenia
  zwykłepoświadczonezwykłe lub poświadczone

  Tryb realizacji tłumaczenia
  tryb zwykłytryb przyspieszonyna dziś

  Oczekiwany termin realizacji tłumaczenia
  (zaznacz szczególnie, jeśli wybrałeś przyspieszony lub ekspresowy tryb realizacji tłumaczenia)

  Treść wiadomości (dodatkowe pytania lub informacje dla tłumacza)

  Wybierz i dołącz pliki załączników (formularz wymaga dodania przynajmniej 1 pliku)

  Jeśli chcesz przesłać większą liczbę plików, lub pojedynczy plik jest większy niż 20MB – skorzystaj proszę z adresu poczty e-mail
  Po potwierdzeniu zlecenia dokumenty dostarcz do biura
  ul. Murmańska 11/35 (pon.-pt. po ustaleniu z tłumaczem)ul. Chałubińskiego 9 lok. 2 (pon.-cz. 9:00 – 17:00, piątek 9:00 – 16:00)Prześlę pocztą / kurierem / nie mam oryginału
  Gotowe tłumaczenie odbiorę w biurze
  ul. Murmańska 11/35 (pon.-pt. po ustaleniu z tłumaczem)ul. Chałubińskiego 9 lok. 2 (pon.-cz. 9:00 – 17:00, piątek 9:00 – 16:00)Proszę o wysłanie gotowego tłumaczenia pocztą / kurierem
  Wszystko?